Polska Izba Branży Pogrzebowej ponownie w Sejmie RP

Przedstawiciele PIBP w środę i czwartek brali udział w pracach Podkomisji stałej ds. rynku pracy, która zajmowała się projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. W trakcie czwartkowego posiedzenia Polska Izba Branży Pogrzebowej zgłosiła poprawkę do projektu ustawy wnosząc o dopisanie do katalogu działalności wyłączonych z zakazu handlu w niedziele zakładów pogrzebowych. W aktualnym brzmieniu projektu ustawy zakłady pogrzebowe nie mogłyby pracować w niedziele i święta. Publicznie nagrane i wpisane do protokołu uzyskaliśmy zapewnienie Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Śniadka o dopisaniu zakładów pogrzebowych do katalogu działalności wyłączonych spod zakazu. Polska Izba Branży Pogrzebowej reprezentuje Państwa w Sejmie i dba o nasze wspólne sprawy.

W załączeniu zdjęcie Dyrektora Izby Dariusza Dutkiewicza rozmawiającego z Przewodniczącym Komisji Panem Januszem Śniadkiem oraz zdjęcie gdy udziela wywiadu 1 i 3 Programowi Polskiego Radia.