ZMIANY W ORGANIZACJI BIURA IZBY

W dniu 9 stycznia 2019 r. Zarząd Polskiej Izby Branży Pogrzebowej podjął uchwałę nr 2/2019, na mocy której powierzył sprawowanie pieczy nad funkcjonowaniem Biura Izby Panu Andrzejowi Marczykowi, a finansami Izby Panu Sławomirowi Mochowi.