ZMIANA ADRESU IZBY OD LUTEGO 2019

W dniu 9 stycznia 2019 r. Zarząd Polskiej Izby Branży Pogrzebowej podjął uchwałę nr 1/2019 w sprawie zmiany adresu siedziby Izby  na nowy adres 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6d. Nowy adres zacznie obowiązywać od lutego 2019 r.