Zasiłek pogrzebowy dla wszystkich dzieci martwo urodzonych

W Senacie RP podjęto prace nad znowelizowaniem ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Głównym celem planowanej nowelizacji jest objęcie prawem do zasiłku pogrzebowego wszystkich osób pokrywających koszty pochówku dzieci martwo urodzonych. Aktualnie ubieganie się o zasiłek pogrzebowy jest możliwe jedynie w przypadku wystawienia aktu cywilnego – aktu urodzenia z adnotacją „martwo urodzone”. Wymaga to jednak określenia płci dziecka. Wymóg ten ma zostać zniesiony jeszcze w tym roku. Prawo do zasiłku pogrzebowego na dziecko martwo urodzone ma przysługiwać wszystkim osobom pokrywającym koszty ich pochówków. Na bieżąco będziemy Państwa informować to dalszym przebiegu prac legislacyjnych w tej sprawie.