Załatwione w MSWiA !!!

ZAKŁADY POGRZEBOWE MOGĄ BEZ PRZESZKÓD POBIERAĆ AKTY ZGONU Z USC.

Do obowiązków gmin należy pochowanie zwłok osób, które zmarły na ich terenie, a inne podmioty nie podjęły się ich pochówku (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. 2017.912). W związku z tym gminy zlecają kompleksowe wykonanie swojego obowiązku wyspecjalizowanym podmiotom, jakimi są zakłady pogrzebowe. W zakres tej usługi wchodzą zarówno czynności administracyjne (zgłoszenie zgonu do Urzędu stanu Cywilnego i odebranie odpisu aktu zgonu; załatwienie formalności w kancelarii cmentarza; itd.), jak i czynności fizyczne (przygotowanie zmarłego do pochowania, jego przechowanie i pochowanie).  W większości przypadków cała usługa na rzecz gminy odbywa się bez jakichkolwiek trudności. Obserwujemy jednak, że  niektórzy Kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego mają wątpliwości natury prawnej dotyczące możliwości wydawania odpisów aktów zgonu przedstawicielom zakładów pogrzebowych działających na zlecenie gmin i odmawiają ich wydawania. W związku z tym wystąpiłem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o interpretację przepisów w tym zakresie. W swoim piśmie dokonałem argumentacji prawnej, która przekonała Ministra do naszych racji. W konsekwencji tego wydał interpretację prawną popierającą nasze stanowisko. Zgodnie z nią przedstawiciel zakładu pogrzebowego może działać przed USC bez ograniczeń.

Pismo MSWiA dostępne dla Członków PIBP.

W przypadku jakichkolwiek problemów w USC proszę o bezpośredni kontakt ze mną. W oparciu o pismo MSWiA będę w razie potrzeby kontaktował się w Państwa sprawach z kierownikami USC.

Pozdrawiam

Dariusz Dutkiewicz
prawnik, Dyrektor Izby