Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 1 czerwca 2019 r. w Warszawie

Członek Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Pan Robert Jaśnikowski wniósł o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w dniu 1 czerwca 2019 r. o punkt „Wybór członków Komisji  Rewizyjnej”. Równocześnie Pan Wojciech Oleksiewicz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dyskusję i głosowanie nad podwyższeniem składki członkowskiej.  W załączeniu złożone wnioski oraz aktualny porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

do pobrania:

Wniosek do Walnego Zgromadzeni

Wniosek do WZ w sprawie składki

Zaproszenie i porządek obrad WZ 2019