REZYGNACJE W ZARZĄDZIE IZBY

Uprzejmie informujemy, że z członkostwa w Zarządzie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej zrezygnowali Panowie: Andrzej Marczyk, Sławomir Moch oraz Krzysztof Stefaniak-Sujewicz.