POLSKA IZBA BRANŻY POGRZEBOWEJ W KRS

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że 7 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował Polską Izbę Branży Pogrzebowej pod numerem 716105. Dziękujemy 200 firmom, które stworzyły ją razem z nami i zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.