KORONAWIRUS COVID-19

Polska Izba Branży Pogrzebowej zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego o pilne opracowanie i przesłanie wytycznych dla zakładów pogrzebowych oraz zarządców cmentarzy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. W szczególności wystąpiliśmy o przesłanie wytycznych dotyczących zasad postępowania ze zwłokami osób zmarłych na koronawirusa COVID-19 (odbiór ze szpitala, przechowanie w chłodni, przygotowanie do pochówku lub kremacji, transport, pochowanie do grobu) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony personelu zakładów pogrzebowych i cmentarzy.

Z chwilą otrzymania wytycznych od GIS bezzwłocznie zostaną one rozesłane do Członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Dyrektor Izby
Dariusz Dutkiewicz