IZBA W SPRAWIE ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DLA MAŁŻONKÓW

Wymóg przedkładania odpisu aktu małżeństwa to następna kłoda rzucana rodzinom osób zmarłych i zakładom pogrzebowym w drodze do wypłaty zasiłku pogrzebowego. Dane potrzebne do zidentyfikowania małżonka osoby zmarłej zawiera odpis aktu zgonu. Mając to na uwadze wystąpiłem do Prezes ZUS z wnioskiem o odstąpienie od tego wymogu. Teraz czekamy na stanowisko ZUS-u.

Pozdrawiam

Dyrektor Izby
Dariusz Dutkiewicz