IZBA w SEJMIE RP

W czwartek 22 marca 2018 r. Zarząd Polskiej Izby Branży Pogrzebowej wraz z Dyrektorem Izby uczestniczyli w spotkaniu w Sejmie RP z parlamentarną grupą inicjatywną dot. podjęcia prac nad nową ustawą dla branży pogrzebowej. W trakcie spotkania przedstawiciele Izby zaprezentowali główne kierunki potrzebnych zmian w prawie pogrzebowym. Zgodnie z daną Państwu obietnicą na Kongresie Założycielskim naszej Izby jest to dla nas sprawa priorytetowa. Po sukcesie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w sprawie zezwolenia zakładom pogrzebowym na tzw. handel w niedzielę przyszedł czas na prawo pogrzebowe. Zapraszamy do przedstawiania swoich propozycji w tym zakresie na naszego e-maila: biuro@polskaizbabranzypogrzebowej.pl

Pozdrawiam

Dyrektor Izby
Dariusz Dutkiewicz