„BRANŻA POGRZEBOWA” ZOSTAJE KWARTALNIKIEM

W dniu 9 stycznia 2019 r. Zarząd Polskiej Izby Branży Pogrzebowej podjął uchwałę nr 3/2019 w sprawie zmniejszenia częstotliwości wydawania dwumiesięcznika „Branża Pogrzebowa”. Od roku 2019 zostaje ograniczona częstotliwość jego wydawania z 6 do 4 razy w roku.