INTERWENCJA IZBY W ZUS

W związku z licznymi skargami kierowanymi pod adresem ZUS- u, dotyczącymi dokumentowania pokrewieństwa z osobą zmarłą wystąpiłem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianę procedur w tym zakresie. W odpowiedzi otrzymałem poniżej załączone pismo. Równocześnie pragnę poinformować ,że aktualnie wystąpiłem do Członka Zarządu ZUS Pani Doroty  Bieniarz, o zmianę procedury w zakresie ubiegania się o zasiłek pogrzebowy małżonków os zmarłych tj. odstąpienie od konieczności przedłożenia aktu małżeństwa, w związku z faktem że na akcie zgonu widnieją dane małżonka.

Aktualnie czekamy na odpowiedz i reakcję ZUS-u

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Biura Izby

Dariusz Dutkiewicz