Spotkajmy się we Wrocławiu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: PIBP Formularz zgłoszeniowy 2018 01

 

Biuro Izby zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszenia i odmowy jego przyjęcia.