25.11.2017

 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 Prosimy o zgłaszanie się najpóźniej do 17 listopada 2017 r.
na adres: biuro@polskaizbabranzypogrzebowej.pl
lub telefonicznie 500-402-288

 Po dokonaniu zgłoszenia Biuro Polskiej Izby Branży Pogrzebowej dokona ostatecznej autoryzacji i potwierdzenia zgłoszenia. Biuro Izby zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia.

 Osoby zamierzające przyjechać do Warszawy pociągiem lub przylatujące samolotem prosimy o osobisty kontakt z Biurem Izby w celu organizacji transportu.

 do pobrania: Zaproszenie Warszawa 2017 , Formularz zgłoszeniowy Warszawa 2017