Zarząd

Robert Czyżak – Prezes  (transport międzynarodowy, krematoria)

Jerzy Jarosz – Wiceprezes (krematoria)

Wojciech Oleksiewicz – Wiceprezes (transport międzynarodowy)

Cezary Karczewski – Członek Zarządu (kamieniarstwo)