Zarząd

Robert Czyżak – Prezes  (targi i transport międzynarodowy)

Jerzy Jarosz – Wiceprezes (krematoria)

Wojciech Oleksiewicz – Wiceprezes (transport międzynarodowy)

Cezary Karczewski – Członek Zarządu (kamieniarstwo)

Leszek Łukowiec – Członek Zarządu (usługi pogrzebowe)