Sąd Koleżeński

Ksenia Wojtuszek
Przewodnicząca

Leszek Łukowiec
Wiceprzewodniczący

Aneta Kamińska
Członek sądu

Tomasz Paster
Członek sądu

Włodzimierz Kęsy
Członek sądu