ZNIESIENIE OGRANICZENIA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH

Z dniem 16 maja 2020 r. zniesione zostało ograniczenie międzynarodowego transportu zwłok i szczątków ludzkich. Aktualnie można realizować przewozy międzynarodowe na zasadach obowiązujących przed wystąpieniem epidemii. W dniu 16 maja 2020 r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.878), które w par. 21 stanowi: „Traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 i 820).”.

Rozporządzenie do pobrania (ważna treść zaznaczona na żółto):

Rozporządzenie Rady Ministrów 16.05.2020 COVID-19