ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA PO INTERWENCJI IZBY – TRANSPORT ZWŁOK

31 marca 2020 r. weszło z życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to w par. 8 ust. 4 zawierało zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich. W interpretacji służb sanitarnych zakaz ten rozciągał się również na prochy powstałe w wyniku spopielenia zwłok lub szczątków ludzkich. 1 kwietnia Polska Izba Branży Pogrzebowej zainterweniowała w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia i uzyskała zapewnienie o zmianie treści rozporządzenia. Skutkiem tego 7 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokonał równocześnie zgodnie z sugestią Izby zmiany w par. 8. i w ust. 4 po wyrazach „szczątków ludzkich” dodał przecinek i  wyrazy „z wyłączeniem szczątków ludzkich powstałych ze spopielenia zwłok”. Aktualnie ustęp ten brzmi następująco:

„Zakazuje się sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.”.

Zmiana tego przepisu i zniesienia transportu prochów jest niewątpliwym sukcesem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

rozporządzenie w załączeniu: Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy – stan epidemii