ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „SEKRETY EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY”

Polska Izba Branży Pogrzebowej serdecznie Państwa zaprasza na szkolenie „Sekrety Efektywnej Sprzedaży”. Celem szkolenia jest podniesienie efektywności (wartości) sprzedawanych towarów i usług przez właścicieli oraz pracowników zakładów pogrzebowych. Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów, co oznacza minimum teorii i maksimum ćwiczeń. Szkolenie odbywa się z małych grupach, co zapewnia jego najlepszą efektywność. W końcu najlepszą nauką jest praktyka.
Szczegóły w dalszej części zaproszenia.

 

POBIERZ:

Zaproszenie – Efektywna sprzedaż

Zgłoszenie – Efektywna sprzedaż

Sekrety efektywnej sprzedaży – program szkolenia