WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO – KORONAWIRUS COVID-19

Polska Izba Branży Pogrzebowej ściśle współpracuje w organami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeciwdziałania pandemii Koronawirusa COVID-19. Jako wiodąca w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy Izba wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego o opracowanie i przesłanie wytycznych dotyczących Koronawirusa COVID-19. W załączeniu wytyczne dla przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy.

Z poważaniem
Dyrektor Izby
Dariusz Dutkiewicz

do pobrania: GIS COVID-19 postępowanie ze zwłokami-