WNIOSEK IZBY DO PREZESA RADY MINISTRÓW

Polska Izba Branży Pogrzebowej za pośrednictwem Federacji Przedsiębiorców Polskich wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o dokonanie zmian w prawie wymuszających bezzwłoczne wystawianie kart i aktów zgonów dla osób zmarłych na COVID-19. Pismo do przeczytania poniżej.