WAŻNY KOMUNIKAT – COVID-19 !!!!

Rząd RP wprowadził od dnia 24 marca do dnia 11 kwietnia 2020 r. ograniczenie do 5 osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, pogrzebach i mszach św. Do liczby tej nie wlicza się osób sprawujących pogrzeb. Oznacza to, że oprócz obsługi pogrzebu może w nim uczestniczyć maksymalnie 5 osób bliskich zmarłemu.

Z poważaniem

Dyrektor Izby
Dariusz Dutkiewicz