WALNE ZGROMADZENIE I ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU IZBY

W dniu 27 czerwca 2020 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. W jego trakcie przyjęto m. in. sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi Izby. Po wyczerpaniu porządku odbyła się dyskusja nad dalszymi kierunkami rozwoju Izby oraz wyzwaniami stojącymi przed branżą pogrzebową. Nie zabrakło również tematu ustawy. Pragniemy, w tym miejscu, podziękować osobom, które mimo aktualnych trudności wzięły udział w obradach.