UMOWA O WSPÓŁPRACY Z BALSAMISTA SP. Z O. O.

Polska Izba Branży Pogrzebowej i Balsamista Sp. z o. o. podpisały umowę o współpracy. W ramach umowy będą wspólnie kształcić w zakresie balsamacji, techniki sekcyjnej oraz kosmetyki pośmiertnej. Równocześnie Spółka udzieli Członkom Izby rabatu cenowego:
1) 7% na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty,
2) 13% na wszystkie prowadzone przez siebie szkolenia, kursy, prelekcje, itp.