STANOWISKO IZBY W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 03.04.2020

4 kwietnia 2020 r. weszło z życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w zakresie postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19. Polska Izba Branży Pogrzebowej uznaje za zasadne uregulowanie aktem prawnym sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19, ma jednak do treści rozporządzenia szereg uwag natury merytorycznej:

  • Bezzasadność rozróżnienia ilości worków niezbędnych do zabezpieczenia zwłok, w zależności od formy pochówku (tradycyjna/kramacja).
  • Bezzasadność konieczności przewożenia zwłok do kremacji w kapsule transportowej – Zwłoki do kremacji należy umieścić bezpośrednio w drewnianej trumnie i bez konieczności ich przekładania z kapsuły do trumny dokonać spopielenia, co ograniczy ryzyko zakażenia.
  • Kto jest zobowiązany do odkażenia pomieszczeń i przedmiotów, z którymi miała styczność osoba zmarła w przypadku zgonu w domu ? – To nie jest zadanie dla zakładu pogrzebowego.
  • Co należy rozumieć przez „odpowiednio przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych” ? – Kto ma ich przeszkalać ? – Jaki powinien być zakres merytoryczny tego przeszkolenia ? – Brak określenia w rozporządzeniu zasad przeszkalania pracowników zakładów pogrzebowych.
  • Kto zapewni dostarczenie środków do dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników zakładów pogrzebowych mających bezpośredni kontakt ze zwłokami ? – Państwo stawiając wymóg powinno zapewnić zakładom pogrzebowym dostęp do zasobów materiałowych niezbędnych do dekontaminacji i środków ochrony indywidualnej. Izba dawno temu zwracała się w tej sprawie do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nasze wnioski pozostały bez odpowiedzi. Nie można nakładać obowiązków nie zapewniając środków do ich spełnienia.

Reasumując w ocenie Izby należy bezzwłocznie dokonać nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia.

Dyrektor Izby
Dariusz Dutkiewicz