ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI DLA CZŁONKÓW IZBY

Polska Izba Branży Pogrzebowej posiada dostęp do środków dezynfekujących przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Są to w szczególności środki do dezynfekcji osobistej, narzędzi chirurgicznych oraz pomieszczeń. Członkowie Izby zainteresowani ich ewentualnym nabyciem są proszeni o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem Izby.