Sejm TV 2 – głosowanie nad poprawką Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP nad poprawką Polskiej Izby Branży Pogrzebowej do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (poprawka nr 14) – wyłączenie zakładów pogrzebowych spod zakazu handlu w niedziele i święta.