SANEPID A UŻYCIE GROBU DO PONOWNEGO POCHOWANIA

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 listopada 2019 r.
III SA/Kr 588/19

 

Żaden przepis nie nakłada na administratora cmentarza obowiązku wystąpienia z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności ponownego wykorzystania grobu w przypadku ziszczenia się przesłanek z art. 7 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdyż czynność ta należy, na podstawie ww. ustawy, do administratora cmentarza, a nie do PIS. W związku z tym organ nadzoru sanitarnego nie jest uprawniony (ani zobowiązany) do wydawania takiego zezwolenia.