RODO – Wrocław 200% normy

23 firmy szkoliły się z RODO w stolicy Dolnego Śląska. Jak zwykle nie zabrakło ciekawych dyskusji i dużej dozy dobrego humoru. Szkolenia w Poznaniu i Wrocławiu pozwoliły nam w oszacowaniu potrzeb przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualnie na potrzeby członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej przygotowujemy dokumentację niezbędną do wdrożenia RODO w ich firmach (oświadczenia, klauzule, regulaminu, instrukcje). Na początku maja trafią one do wszystkich firm biorących udział w naszych szkoleniach.  Zapraszamy do Gdańska, Warszawy i Katowic.

Pozdrawiam

Dyrektor Izby

Dariusz Dutkiewicz