RODO dla Województwa Śląskiego – oferta specjalna

W dniach 1-2 czerwca 2018 r. w Wiśle odbędzie się szkolenie z RODO (ochrona danych osobowych) oraz przepisów dot. funkcjonowania zakładów pogrzebowych i cmentarzy dla firm z terenu Województwa Śląskiego. Szkolenie zawiera: wykłady, materiały dydaktyczne, certyfikaty, nocleg oraz pełne wyżywienie. Szkolenie będzie w całości refundowane ze środków Unii Europejskiej. Województwo Śląskie, jako jedyne pozyskało na ten cel środki unijne. Ze względu na konieczność pilnego aplikowania o refundację szkolenia zainteresowane firmy, mające siedzibę w Województwie Śląskim, są proszone o kontakt z Biurem Izby.

Pozdrawiam

Dyrektor Izby

Dariusz Dutkiewicz