Prezesem PIBP Pan Janusz Kościukiewicz

Pan Janusz Kościukiewicz ze Świebodzic Prezesem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. 170 firm głosowało za jego kandydaturą. Po wyborze cała sala odśpiewała na stojąco Pierwszemu Prezesowi w historii naszej Izby „Łubu dubu niech nam żyje Prezes naszego klubu”. Był aplauz i wzruszenie Pana Janusza. Gratulujemy. Janusz Kościukiewicz jest właścicielem rodzinnego zakładu pogrzebowego KIR ze Świebodzic (Dolny Śląsk). To osoba znana i szanowana w naszym środowisku, jest samorządowcem i wieloletnim, aktywnym członkiem organizacji branżowych. W swoim expose wskazał:

  • Najważniejszą dla nas wartością jest równość i poszanowanie nasz wszystkich, bez względu na ilość wykonywanych pogrzebów. Nikt nie może być ponad innymi.
  • Nasza zasad to „Jedna firma z jednego rejonu”, tak aby unikać wewnątrz Izby konfliktów pomiędzy członkami i móc z pełnym zaangażowaniem pomagać naszym członkom, aby bez obaw wymieniać się doświadczeniami i wiedzą.
  • Nasz cel to nowa ustawa pogrzebowa, która m. in. ucywilizuje rynek usług pogrzebowych eliminując z niego tzw. firmy garażowe  nie płacące podatków, składek i nie podlegające kontroli Sanepidu.
  • Izba ma skupiać firmy z potencjałem. Najważniejsza jest jakość.