Polska Izba Branży Pogrzebowej w Sejmie RP w sprawie nowego prawa pogrzebowego.

Na Kongresie Założycielskim Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, jako jedno z najważniejszych zadań stojących przed Izbą wskazano potrzebę zmiany obowiązującego prawa pogrzebowego. Niespełna dwa tygodnie później 19 września w Sejmie RP odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie prac nad nowym prawem pogrzebowym. W spotkaniu naszą branżę reprezentowali przedstawiciele PIBP, w tym m. in. Dyrektor Izby Dariusz Dutkiewicz. Sejm RP reprezentowany był przez grupę posłów i senatorów rozumiejących potrzebę zmian ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W trakcie spotkania przedstawiliśmy najważniejsze problemy związane z aktualnie obowiązującym prawem oraz wskazaliśmy rozwiązania, które w naszej ocenie powinny być wzięte pod uwagę w trakcie prac nad nową ustawą.