Pismo PIBP w sprawie handlu w niedziele

W dniu 17.10.2017 r. w kancelarii Sejmu RP zostało złożone pismo w sprawie dopisania zakładów pogrzebowych do listy podmiotów wyłączonych z zakazu handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę i święta.

Przeczytaj pismo