Polska Izba Branży Pogrzebowej po raz kolejny w Sejmie

W dniu wczorajszym przedstawiciele Polskiej Izby Branży Pogrzebowej reprezentowali naszą branżę podczas rozpatrywania obywatelskiego projektu przez Podkomisję stałą do spraw rynku pracy Sejmu RP. W trakcie prac komisji oraz po jej zakończeniu przeprowadziliśmy szereg kuluarowych rozmów z posłami dotyczących konieczności wyłączenia branży pogrzebowej z zakazu sprzedaży towarów i usług w niedzielę oraz święta. Mamy zapewnienie, że poprawka wyłączenia naszej branży z zakazu będzie wprowadzona do ustawy. PIBP będzie reprezentowała Państwa interesy w trakcie całego procesu legislacyjnego nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870).