Pismo Izby do ZUS-u

W związku z licznymi telefonami do Biura Izby uprzejmie informujemy, że 9 sierpnia Izba wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianę zasad potwierdzania pokrewieństwa lub powinowactwa wnioskodawców ubiegających się o zasiłek pogrzebowy poprzez dopuszczenie możliwości składania oświadczeń alternatywnie do aktów stanu cywilnego. Treść pisma w załączeniu.

Dariusz Dutkiewicz

Dyrektor Izby