PAN LESZEK ŁUKOWIEC NOWYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Pragniemy poinformować, że Pan Leszek Łukowiec został w dniu 27 czerwca 2020 r. wybrany na Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Pan Leszek Łukowiec wraz z żoną Joanną prowadzi nieprzerwanie od roku 1989 Chełmski Dom Pogrzebowy (Chełm – woj. lubelskie). Jest największą firmą pogrzebową w Powiecie Chełmskim oraz jedną z największych na Lubelszczyźnie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.