OPZZ CHCE PODNIESIENIA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało petycję do ministra rodziny, pracy i  polityki społecznej o urealnienie zasiłku pogrzebowego i powrót do wyznaczania jego wysokości na zasadach, jakie obowiązywały do 1 marca 2011 r. Obecnie zasiłek pogrzebowy jest określany kwotowo i jego wysokość wynosi 4000 zł. Nie uległa ona zmianie od 2011 r. Zdaniem związkowców jest to zbyt mała kwota, aby pokryć koszty pogrzebu, które znacząco wzrosły przez ostatnie osiem lat. Alarmują, że obecna wysokość zasiłku nie pokrywa nawet połowy kosztów polskiego pogrzebu i związanych z nim wydatków. Zwracają uwagę, że zasiłek w takiej wysokości stanowi duży problem szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych i starszych.

czytaj więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1438533,zasilek-pogrzebowy-zasady-wyplacania.html