ODPOWIEDŹ STRAŻY GRANICZNEJ DLA IZBY DOTYCZĄCA PRZEKRACZANIA GRANIC

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wszystkie osoby przekraczające granicę państwową RP podlegają obowiązkowej kontroli sanitarnej (wywiad – objawy, pomiar temperatury i wypełnienie Karty Lokalizacji Pasażera/Kierowcy) i na podstawie oceny sanitarnej na granicy podejmowane są dalsze decyzje co do trybu postępowania.

Pragnę zauważyć. że zgodnie z § 2 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego Dz. U. poz.433 i441), została określona kategoria osób zwolnionych z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Mając na względzie dynamiczny rozwój sytuacji związanej z epidemią, proszę o śledzenie bieżących komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. W załączeniu przesyłam poniższy link celem zapoznania się z dodatkowymi informacjami jakie udostępnia MZ:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?
  • Obywateli RP
  • Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
  • Osób, które posiadają Kartę Polaka
  • Dyplomatów
  • Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach nieuwzględnionych powyżej komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)
  • Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Kogo z przyjeżdzających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:

  • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
  • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
  • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

 z poważaniem

mjr SG Aleksander Strzondała

Ekspert
Wydział Służby Granicznej
Zarząd Graniczny
Komenda Główna Straży Granicznej

Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa