ODPOWIEDŹ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA POLSKIEJ IZBY BRANŻY POGRZEBOWEJ – COVID-19