Nowy adres Biura Izby

Od 1 lipca Biuro Izby zmienia adres.

Nowy adres biura: 02-643 Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48 lok. 4.

Adres do przelewów pozostaje bez zmian.