NOWE ZASADY I OGRANICZENIA OD 20.04.2020 – COVID-19

Szanowni Państwo,

w załączeniu Rozporządzenie z 19 kwietnia 2020 r. wprowadzające z dniem 20 kwietnia nowe zasady i ograniczenia dotyczące stanu epidemii. Najważniejsze dla nas zapisy rozporządzenia zaznaczyłem na żółto w tekście PDF (w załączeniu). Poniżej najważniejsze zmiany:

par. 9 ust. 1 pkt 3 ppk. b

od dnia 20 kwietnia 2020 r.:
w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,
na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.
Czyli w domu pogrzebowym, kościele, kaplicy przy sprawowaniu kultu 1 osoba na 15 m2 powierzchni, a na cmentarzu do 50 uczestników (nie wliczamy w to personelu zakładu pogrzebowego i obsługi liturgii pogrzebowej).

do pobrania => Rozporządzenie ograniczenia od 20.02.2020 COVID-19

Pozdrawiam
Dyrektor Izby
Dariusz Dutkiewicz