GIS – ILOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POGRZEBIE

Na wniosek Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Federacja Przedsiębiorców Polskich wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o dopuszczalne limity osób uczestniczących w pogrzebie. Odpowiedź GIS poniżej.