Działania w celu zmiany prawa pogrzebowego

Polska Izba Branży Pogrzebowej podjęła intensywne działania w celu zmiany prawa pogrzebowego. Aktualnie prowadzimy szereg rozmów z przedstawicielami większości sejmowej. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przedstawienie swoich uwag i propozycji dotyczących niezbędnych zmian w prawie pogrzebowym. Bardzo prosimy o przesyłanie swoich propozycji i sugestii najpóźniej do poniedziałku do godziny 16:00.