Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S. A. partnerem Izby

W dniu 24 września 2019 r. w Warszawie Polska Izba Branży Pogrzebowej podpisała porozumienie o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S. A. Zakres porozumienia obejmuje specjalne stawki ubezpieczeń majątkowych dla Członków Izby, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczania pojazdów.  Proponowane stawki są znacząco niższe od cen rynkowych, co wynika z grupowego charakteru zakupu. Więcej informacji w tym zakresie udziela Biuro Izby pod telefonem 789 198 997.