Biuro PIBP już działa!

Kontakt z Biurem Izby:

Dyrektor Izby: Dariusz Dutkiewicz – tel. 510-144-815

Sekretarz Zarządu: Agnieszka Świątek – tel. 500-402-288

Email: biuro@polskaizbabranzypogrzebowej.pl

Adres: 04-767 Warszawa, ul. Patriotów 309

TYMCZASOWE KONTO IZBY:

Dariusz Dutkiewicz

konto nr 66 1240 1095 1111 0010 7482 7485

Pekao S. A.

dopisek „Depozyt Polska Izba Branży Pogrzebowej”