Kontakt

Katarzyna Markowska
Sekretarz Zarządu
Tel: 500-402-288

Dariusz Dutkiewicz
Dyrektor Izby
Tel: 510-144-815

Email: biuro@polskaizbabranzypogrzebowej.pl

Adres: 02-643 Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48 lok. 4

Uwaga: INNY ADRES DO PRZELEWÓW

KONTO IZBY:

konto nr 86 1020 1013 0000 0402 0375 4868

PKO Bank Polski Oddział 1 w Warszawie

adres do przelewów:

ul. Archiwalna 5/45

02-103 Warszawa